Óvodánkról

2011 nyarán fenntartói döntés alapján a Liget Óvoda összevonásra került a szomszédos Királykerti óvodával, így lett a két intézményből szerkezetileg egy intézmény, a Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda. A székhely óvoda a Liget Óvoda a Rózsaliget köz 1.sz. alatt található, csendes, nyugodt környezetben. 1983 óta működünk 6 csoporttal, csoportonként 25 gyermekkel.

Az óvoda udvarán nagy, füves területen, árnyas fák alatt játszhatnak a gyerekek. Az udvaron lévő játékeszközök megfelelnek az óvodás korosztály igényeinek. Itt áll a műfüves focipálya, amelyet az Ovi-foci Alapítványtól kapott óvodánk. Itt a gyerekek kötött és kötetlen formában ismerkedhetnek a különböző labdajátékokkal. Ezzel a kerületi UTE foci utánpótlás kineveléséhez is szolgáltatunk alapokat.

Csoportszobáink tágasak, világosak, otthonosak, a hozzájuk tartozó öltöző illetve mosdóhelységgel. Nagy tornaterem áll rendelkezésünkre, ahol a gyerekek hetente többször vesznek részt testnevelés foglalkozáson. A tornaterem továbbá színtere sok rendezvénynek, egyéb foglalkozásnak is.

Óvodai nevelésünk célja: a gyermek harmonikus fejlődésének, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

Fontosnak tartjuk:

– az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, gyermekközpontú légkört,

– a kisgyermek alapvető szükségleteinek kielégítését,

– a testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakítását,

– kiemelt helyen a cselekedtetést, tevékenykedtetést, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékot,

– a kisgyermek differenciált, egyéni fejlesztését a csoporton belül, a gyermek önmagához mért fejlődési lehetőségének figyelembevételével,

– a fejlődéshez szükséges optimális feltételek biztosítását, a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítését,

– hogy találkozzanak művészeti alkotásokkal, ismerkedjenek képzőművészeti, népművészeti, magyar hagyományainkat őrző alkotásokkal, irodalmi művekkel, klasszikus és népzenével, táncművészettel.

Nevelési koncepciónkban olyan szokások, hagyományok kialakítására törekszünk, amelyek amellett, hogy segítik a gyermek személyiségfejlődését, erősítik az intézmény és a családok közötti kapcsolattartást, együttműködést:

– lehetőségeinkhez mérten tanévnyitó vagy tanévzáró családi program,

– Őszi-vásár,

– alkotó délutánok,

– nyílt napok, ahol lehetőség nyílik az ünnepekre való közös felkészülésre (pl. tojásfestés a szülőkkel stb.)

– Kihívás napja, akár az egész család részvételével,

-gyerekhét – , ugrálóvár, arcfestés, kincskeresés, Kölyökpark, fagyizás,

– Mikulás, Karácsony, Farsang, tematikus kirándulások a gyerekeknek.

Szülői igényekhez igazodnak óvodánkban az érdeklődő gyerekek számára szervezett délutáni fizetős programok:

– mozgásművészeti (balett) foglalkozás  – középső csoporttól,

– néptánc  – középsőtől,

– ovi-foci  – középsőtől,

– angol nyelv  – nagycsoporttól,

– hittan,

-karate,